Info

Stadra Sommarscen är en kulturupplevelse utöver det vanliga? Stadra Sommarscen skildrar liv och ger livslust. Sommarscenen ger verkligen mersmak då besökarna återkommer år efter år för att njuta av kulturupplevelser på den här spektakulära scenen.

Stadra Sommarscen har år efter år utvecklats genom ett gediget arbete. Scenen representerar nu det meningsfulla i att skildra livets dramatik och skönhet genom teater och kultur. År 1999 fattades ett beslut om vad den konstnärliga inriktningen skulle vara, nämligen att med olika medel och på olika sätt gestalta ett svenskt författarskap.

Stadra Scenskola har inga som helst inträdeskrav, så alla som är mellan 10 till 15 år är välkomna att söka in. Skolan strävar enbart efter att barnen, genom ett lyhört teaterarbete, ska finna verktygen för sitt eget unika uttryck. Det handlar inte bara om att spela teater, utan att även om att utforska sig själva i det sociala samspelet.