Stadra Teaters vänner

Stadra Teaters vänner

Stadra Teaters vänner – för kultur i Bergslagen

År 2007 skapades Stadra Teaters vänförening av ett hundratal människor som ville visa sin uppskattning för det kulturella livet i Bergslagen samt säkerställa dess utveckling och fortlevnad. Detta genom att i första hand stödja det fina arbete som Magnus Wetterholm och Stadra Teater gör för kulturen i Bergslagen.

Föreningens ändamål är att samla människor med ett gemensamt intresse att stödja och utveckla kulturaktiviteter, i och kring Stadra. Syftet är att stimulera till kulturaktiviteter i närområdet till Stadra samt att verka för och sprida intresse och kunskap om kulturell verksamhet i regionen.

Stadra Teaters vänner fungerar också som ett nätverk för medlemmarna, och den bidrar till att utveckla en vital, levande och sprittande teaterkultur i Bergslagen. Föreningen är nära knuten till Stadra Vinter- och Sommarscen, och på så sätt stödjer den teatern.

Vänföreningens operativa verksamhet består av att:

 • Värva nya medlemmar
 • Ekonomiskt stödja kulturverksamhet. Det kan exempelvis ske genom lotteriförsäljning.
 • Driva studiecirklar för att förkovra medlemmarna i kulturella verksamheter anknutna till Stadra.
 • Genomföra studieresor.
 • Praktiskt arbeta med kulturhändelser i anslutning till Stadra.
 • Att genom det egna personliga nätverket sprida och öka intresset för kulturaktiviteter i Stadra

Populära medlemsarrangemang som har anordnats av Stadra Teaters vänner genom åren, är bland annat programkvällar med Claes-Göran Wetterholm. Efter föreställningen har vänföreningens medlemmar träffats för att mingla tillsammans med skådespelare och övriga medverkande under trevliga former. Dessutom har föreningen ordnat teaterresor, nu senast till Västanå teater.

Den som blir medlem i Stadra Sommarscens vänförening får många förmåner. Till exempel kan man lättare komma åt biljetter samt få förhandsinformation. Dessutom blir man inbjuden till de trevliga medlemsarrangemangen såsom mingelkvällar och teaterresor.

Här ser du fem fördelar du får av att bli medlem i Stadra Teaters vänner.

Du får bland annat:

 • Rabatt på biljetter till alla föreställningar, på Vintersecenen såväl som till Sommarscenen.
 • Du blir inbjuden till medlemsträffen efter Claes-Göran Wetterholms programkväll.
 • Du blir inbjuden till mingelafton under trevliga former med såväl skådespelare som övriga medverkande.
 • Du blir inbjuden till teaterresor.
 • Du får förhandsinformation om teaterföreställningar och alla våra aktiviteter.

Ett medlemskap kostar 120 kronor per person och år och du blir medlem genom att betala in på bankgiro.

Styrelsen består av följande medlemmar:

Ordförande Ulla Mihnóss
Vice ordförande Ulf Marcusson
Sekreterare Christina Henricsson
Kassör Inger Karlsson
Ledamöter Göran Forsberg, Bitthe Klingstedt och Eva Haldert,
Suppleant Susann Rickan
Representant för byalaget Mona Hallin
Revisor Anders Jern
Ersättare Karin Anderberg
Valberedning vakant